Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informuję, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przy pierwszym kontakcie i podaniu danych jest psycholog Marzena Wasilewska z siedzibą przy ul. Zawilca 4, w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), tel.:601 33 83 53, adres e-mail: wampmarzena@wp.pl.
2. Celem zbierania danych jest ewidencjonowanie pacjentów/klientów, prowadzenie rejestru zapisów i historii niezbędnych do prowadzenia psychoterapii i warsztatów.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi psychoterapeutycznej / psychologicznej / coachingowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zapisanie na psychoterapię, trening lub warsztaty (czyli realizacja celu).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych zamierza/nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.