?????? ???????????? ? ?????? ??????????,???????? ??? ?????/????? ? ??? ??ś????????? ????????? ? ???????? ?????? ? ???ą??? ? ???????????? ????????? ???, ?? ??ł??????? ?????? ???????ł? ??????????????? ? ???? ??.??.????. ???? ????????????? ? ??????????????? ??? ???ł????ń???? ?????????ś?? ?????ść ??ę ?? ????????, ?????ą? ??ż?? ??? ??? ????????? ?????????? ??????????????? ??????? ś?????????:„Pragniemy (…) przypomnieć, iż każdy człowiek, zwłaszcza będący w kryzysie, wymaga indywidualnego podejścia. Każdy z nas jest odrębną jednostką i ma własne możliwości radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i poszanowanie godności. Nikt nie powinien być prawnie zmuszany do trwania w traumatycznej sytuacji przekraczającej granice wytrzymałości psychicznej, przy świadomości, że pomoc jest możliwa i dostępna.”(???? ??????? ??????? ? ??????? ?????????ó? ???? ????????ż?? ? ?????????ó? ????????)„Jako psychologowie uważamy, że państwo, które realnie chce chronić każde życie ludzkie, winne jest swoim obywatelkom i obywatelom wielostronne wsparcie w podejmowaniu osobistych decyzji o wymiarze moralnym. Wsparcie to powinno obejmować nie tylko bezpośrednią opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną i materialną w sytuacjach szczególnie trudnych (np. stwierdzenia letalnych wad płodu), ale także przygotowywać młodych obywateli do dokonywania takich wyborów zanim przed nimi staną. Realizować to można i należy, poprzez powszechnie dostępną edukację opartą na najnowszej wiedzy naukowej.”(?????????? ???? ??????ł? ??????????? ???????????? ?????????????)„Protestujemy przeciwko arbitralnemu narzucaniu poglądów jednej ze stron sporu wszystkim obywatelkom i obywatelom. Prowadzi to do kolejnych drastycznych podziałów i tak już podzielonego społeczeństwa.”(?????????? ???? ??????ł? ??????????? ???????????? ?????????????)„Psycholog uznaje prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości i dokonywania własnych wyborów.” (?????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ????????????????)? ??? ??????? ?????? ?????????? ????????? ?????????????? ????? ?? ????ł???? ??????????? ?????????????? – ? ?????ę, ?? ?????????.????? ????ę????? ??????????ó? ???????? ???????????? ?? ???.?????????????-???-?????????????-??.?????ś?? ??????? ?? ?????? ?? ??????????, ??ó??? ?????????ą ????????, ???????ż??? ?? ????, ? ??ó?ą ?????ą ????? ??ę ???????????ą.????????????? ? ??????????????? ??? ???ł????ń???? https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa/posts/197729748536743

❤️