𝐃𝐫𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐂𝐳𝐲𝐭𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐳𝐤𝐢 𝐢 𝐃𝐫𝐨𝐝𝐳𝐲 𝐂𝐳𝐲𝐭𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐲,𝐩𝐨𝐝𝐨𝐛𝐧𝐢𝐞 𝐣𝐚𝐤 𝐰𝐢𝐞𝐥𝐞/𝐰𝐢𝐞𝐥𝐮 𝐳 𝐖𝐚𝐬 𝐝𝐨ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐧𝐢𝐞𝐩𝐨𝐤𝐨𝐣𝐮 𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐝𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐢 𝐰 𝐳𝐰𝐢ą𝐳𝐤𝐮 𝐳 𝐰𝐲𝐝𝐚𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚𝐦𝐢 𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐧𝐢𝐜𝐡 𝐝𝐧𝐢, 𝐩𝐨 𝐨𝐠ł𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐰𝐲𝐫𝐨𝐤𝐮 𝐓𝐫𝐲𝐛𝐮𝐧𝐚ł𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐳 𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟐.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟎. 𝐉𝐚𝐤𝐨 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨𝐰𝐢𝐞 𝐢 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐞𝐮𝐜𝐢 𝐝𝐥𝐚 𝐒𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐞ń𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐜𝐡𝐜𝐢𝐞𝐥𝐢𝐛𝐲ś𝐦𝐲 𝐨𝐝𝐧𝐢𝐞ść 𝐬𝐢ę 𝐝𝐨 𝐬𝐲𝐭𝐮𝐚𝐜𝐣𝐢, 𝐜𝐲𝐭𝐮𝐣ą𝐜 𝐰𝐚ż𝐧𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐲 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨 ś𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚:„Pragniemy (…) przypomnieć, iż każdy człowiek, zwłaszcza będący w kryzysie, wymaga indywidualnego podejścia. Każdy z nas jest odrębną jednostką i ma własne możliwości radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i poszanowanie godności. Nikt nie powinien być prawnie zmuszany do trwania w traumatycznej sytuacji przekraczającej granice wytrzymałości psychicznej, przy świadomości, że pomoc jest możliwa i dostępna.”(𝘓𝘪𝘴𝘵 𝘖𝘵𝘸𝘢𝘳𝘵𝘺 𝘓𝘦𝘬𝘢𝘳𝘦𝘬 𝘪 𝘓𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻𝘺 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘪𝘢𝘵𝘳ó𝘸 𝘰𝘳𝘢𝘻 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰ż𝘦𝘬 𝘪 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨ó𝘸 𝘗𝘰𝘭𝘴𝘬𝘪𝘤𝘩)„Jako psychologowie uważamy, że państwo, które realnie chce chronić każde życie ludzkie, winne jest swoim obywatelkom i obywatelom wielostronne wsparcie w podejmowaniu osobistych decyzji o wymiarze moralnym. Wsparcie to powinno obejmować nie tylko bezpośrednią opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną i materialną w sytuacjach szczególnie trudnych (np. stwierdzenia letalnych wad płodu), ale także przygotowywać młodych obywateli do dokonywania takich wyborów zanim przed nimi staną. Realizować to można i należy, poprzez powszechnie dostępną edukację opartą na najnowszej wiedzy naukowej.”(𝘚𝘵𝘢𝘯𝘰𝘸𝘪𝘴𝘬𝘰 𝘙𝘢𝘥𝘺 𝘞𝘺𝘥𝘻𝘪𝘢ł𝘶 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘪 𝘜𝘯𝘪𝘸𝘦𝘳𝘴𝘺𝘵𝘦𝘵𝘶 𝘞𝘢𝘳𝘴𝘻𝘢𝘸𝘴𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰)„Protestujemy przeciwko arbitralnemu narzucaniu poglądów jednej ze stron sporu wszystkim obywatelkom i obywatelom. Prowadzi to do kolejnych drastycznych podziałów i tak już podzielonego społeczeństwa.”(𝘚𝘵𝘢𝘯𝘰𝘸𝘪𝘴𝘬𝘰 𝘙𝘢𝘥𝘺 𝘞𝘺𝘥𝘻𝘪𝘢ł𝘶 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘪 𝘜𝘯𝘪𝘸𝘦𝘳𝘴𝘺𝘵𝘦𝘵𝘶 𝘞𝘢𝘳𝘴𝘻𝘢𝘸𝘴𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰)„Psycholog uznaje prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości i dokonywania własnych wyborów.” (𝘒𝘰𝘥𝘦𝘬𝘴 𝘌𝘵𝘺𝘤𝘻𝘯𝘺 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘢 𝘗𝘰𝘭𝘴𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰 𝘛𝘰𝘸𝘢𝘳𝘻𝘺𝘴𝘵𝘸𝘢 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘻𝘯𝘦𝘨𝘰)𝐖 𝐭𝐲𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐝𝐧𝐲𝐦 𝐜𝐳𝐚𝐬𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐲 𝐧𝐚 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐜𝐣𝐞 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞 – 𝐰 𝐬𝐨𝐛𝐨𝐭ę, 𝟏𝟒 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚.𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭ó𝐰 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐚 𝐰𝐰𝐰.𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨𝐰𝐢𝐞-𝐝𝐥𝐚-𝐬𝐩𝐨𝐥𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐬𝐭𝐰𝐚-𝐩𝐥.𝐉𝐞𝐬𝐭𝐞ś𝐦𝐲 𝐨𝐭𝐰𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠 𝐳𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦𝐢, 𝐤𝐭ó𝐫𝐳𝐲 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐣ą 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚, 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐥𝐞ż𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐝 𝐭𝐞𝐠𝐨, 𝐳 𝐤𝐭ó𝐫ą 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧ą 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐮 𝐬𝐢ę 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐲𝐟𝐢𝐤𝐮𝐣ą.𝑷𝒔𝒚𝒄𝒉𝒐𝒍𝒐𝒈𝒐𝒘𝒊𝒆 𝒊 𝑷𝒔𝒚𝒄𝒉𝒐𝒕𝒆𝒓𝒂𝒑𝒆𝒖𝒄𝒊 𝒅𝒍𝒂 𝑺𝒑𝒐ł𝒆𝒄𝒛𝒆ń𝒔𝒕𝒘𝒂 https://www.facebook.com/psychologowiedlaspoleczenstwa/posts/197729748536743

❤️