Marzena Wasilewska, Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, Klinika Budzik

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka, członkini założycielka, wraz ze swoimi nauczycielami dr Bogną Szymkiewicz i mgr Tomaszem Teodorczykiem, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu http://www.psychologia-procesu.org.pl , zrzeszonego w International Association of Process Oriented Psychology http://www.iapop.com/pl/ i Polskiej Radzie Psychoterapii http://psychoterapiawpolsce.pl/.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin, pracuje również wspólnie z kolegą terapeutą POP Tomaszem Szwedem z pacjentami w odmiennych stanach świadomości oraz ich opiekunami i rodzinami, pomagając wyjść z traumy w Klinice Budzik w Warszawie http://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/informacje-o-klinice-budzik.

Jest również lingwistką, lektorką i tłumaczką języka angielskiego.

Jej głównym obszarem zainteresowań są relacje. Zarówno wewnątrz-psychiczne, czyli z samym sobą, jak i międzyludzkie, czyli np. z partnerem i rodziną, ale także szerzej w kontekście społecznym, tak w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych. Między innymi prowadzi zajęcia warsztatowe o pamięci, stresie, autoprezentacji w ramach przedmiotu „Relacja: mówca – publiczność” na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym w ramach studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akadami Nauk https://ibl.waw.pl/pl/edukacja/kursy/kurs-retoryki-praktycznej-i-krytyki.

Jest także właścicielem biura nieruchomości. Ułatwia relacje międzyludzkie podczas stresującego procesu kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości, skutecznie doprowadzając obie strony do zawarcia korzystnych transakcji https://www.wamp.nieruchomosci.pl/.

Interesują ją również relacje pomiędzy różnymi procesami wewnątrz-psychicznymi i ich korelaty mózgowe. Jej praca magisterska pod kierunkiem prof. Piotra Jaśkowskiego i dr Małgorzaty Gut (WSFiZ, UMK) poświęcona była badaniu procesów uwagowych za pomocą EEG. Następne badania EEG, które zaprojektowała pod opieką prof. Roberta Van Der Lubbe (WSFiZ, University ofTwente), poświęcone były szukaniu korelatów świadomości. Ten obszar zgłębia nadal, biorąc udział w badaniu podłużnym w Klinice Budzik zaprojektowanym przez zespół pod kierunkiem mgr Anny Duszyk, pod opieką prof. Piotra Durki z Instytutu Fizyki UW oraz dr Marty Bogotko byłej dyr. medycznej w Klinice Budzik. Badania te mają nas przybliżyć do zidentyfikowania procesów mózgowych mogących być predyktorami odzyskiwania świadom0ści po urazach mózgu.

Dodaj komentarz