Bezpieczeństwo

  • jestem certyfikowanym psychoterapeutą
  • pracuję zgodnie z  Kodeksem Etycznym PTPP
  • podlegam stałej superwizji
  • obowiązuje mnie całkowita tajemnica zawodowa
  • skargi i wnioski można wnosić do Komisji etycznej PTPP