Warsztaty i rozwój

Prowadzę autorskie warsztaty rozwojowe:

  • Kurs Rozwoju i Kształtowania Osobowości (IBL PAN)
  • Jak zwiększyć własną skuteczność działania
  • Wieża Babel – czemu wciąż nie mówię w obcym języku pomimo wielkich wysiłków
  • Intymności nigdy dość
  • Palenie własnego drewna (o poczuciu winy i poczuciu krzywdy)
  • Rodzina i ja
  • Relacja z publicznością (praktyczne zajęcia i ćwiczenia połączone z wykładem o stresie i pamięci) w ramach podyplomowego Kursu Retoryki Praktycznej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prowadzę psychoterapię w oparciu o psychologię procesu, która jest niedyrektywną metodą rozwojową i terapeutyczną nastawioną na cel. Kierunek pracy terapeutycznej lub rozwojowej ustalany jest każdorazowo z osobą zgłaszającą się na sesję.

Materiałem do pracy jest bezpośrednio doświadczenie zgłaszającego się, które wspólnie rozwijamy szukając w nim rozwiązania.