Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informuję, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przy pierwszym kontakcie i podaniu danych jest psycholog Marzena Wasilewska z siedzibą przy ul. Zawilca 4, w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), tel.:601 33 83 53, adres e-mail: kontakt@angielski-psychologia.pl
2. Celem zbierania danych jest ewidencjonowanie pacjentów/klientów, prowadzenie rejestru zapisów i historii niezbędnych do prowadzenia psychoterapii i warsztatów.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi psychoterapeutycznej / psychologicznej / coachingowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zapisanie na psychoterapię, trening lub warsztaty (czyli realizacja celu).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.