Informacje

Czym zajmują się specjaliści w dziedzinie zdrowia psychicznego?

Dostępne są konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne.

Do psychologa, który nie jest psychoterapeutą (warto wiedzieć, że są to dwie odrębne specjalności zawodowe) udajemy się w celu zbadania np. testami psychologicznymi i uzyskania odpowiedniej diagnozy, ewentualnie zaświadczenia wydanego w konkretnym celu na podstawie tej diagnozy. Czasem do postawienia diagnozy koniecznych jest kilka wizyt.

Psychoterapeuta, jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w psychoterapii. Psychoterapia jest pracą z pacjentem (klientem) według różnych szkół teoretycznych lub eklektyczną, czyli łączącą różne metody, których dany specjalista (zwykle z wyższym wykształceniem psychologicznym, medycznym, humanistycznym) nauczył się podczas kształcenia podyplomowego, obejmującego oprócz nauki teoretycznej również wiele godzin ćwiczeń praktycznych i terapii własnej. W toku psychoterapii pacjent (klient) pracuje z terapeutą nad swoimi objawami i problemami, które sam definiuje i opisuje.

Psychoterapeuta może skierować pacjenta do psychiatry, jeśli uzna, że potrzebne jest włączenie leczenia farmakologicznego. Można również udać się do psychiatry bezpośrednio bez skierowania. Dobry psychiatra po odpowiedniej konsultacji może zdecydować, jaki rodzaj terapii będzie najbardziej skuteczny, czy konieczna jest farmakoterapia, czy wystarczy psychoterapia, czy też najlepsze efekty przynieść może połączenie obu form terapii. Psychiatra jest lekarzem, który może wystawiać recepty i zwolnienia. Takich uprawnień nie ma psychoterapeuta ani psycholog. Natomiast nie każdy psychiatra ma uprawnienia psychoterapeutyczne. Zatem może przepisać leki, ale nie poprowadzi psychoterapii, która czasem może okazać się dla pacjenta bardziej pomocna, skuteczna i na dłuższą metę bardziej satysfakcjonująca niż leki.

Jeśli problem dotyczy obojga partnerów lub całej rodziny, wtedy do wybranego specjalisty najlepiej udać się na terapię par, małżeńską lub rodzinną. Pierwsza wizyta u specjalisty może dać odpowiedź na pytanie jakiego rodzaju terapię najlepiej zastosować.

Jednak pierwszy krok należy zawsze do Państwa! Wystarczy umówić się na wizytę. Warto w nią zainwestować zanim problemy narosną.