Sesje – czas trwania i częstotliwość

spotkania konsultacyjne – jednorazowo lub doraźnie

terapia krótkoterminowa – od kilku do kilkunastu spotkań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu

terapia długoterminowa – kilkuletnia głęboka praca terapeutyczno-rozwojowa mająca na celu rozwój osobowości

(kontrakt konsultowany i odnawiany w zależności od potrzeb w cyklu rocznym)

Pracuję w nurcie psychologii humanistycznej korzystając ze współczesnych osiągnięć naukowych z różnych dziedzin psychoterapii i neuropsychologii, w szczególności z odkryć psychologii procesu zwanej dawniej pracą z procesem, która cały czas intensywnie się rozwija.

Psychologia zorientowana na proces jest bardzo dobrą metodą pracy z:

 • konfliktem
 • stresem
 • symptomem fizycznym
 • problemem w relacji
 • wyalienowaniem
 • depresją
 • trudnościami w nauce
 • zaburzeniami odżywiania
 • odmiennymi stanami świadomości
 • śpiączką
 • uzależnieniami.