Angielski

  • Konwersacje dla psychologów i neuropsychologów
  • Przygotowanie do udziału w warsztatach zagranicznych lub krajowych prowadzonych w języku angielskim
  • Pomoc w opracowaniu anglojęzycznej literatury psychologicznej i neuronaukowej
  • Tłumaczenia pisemne oraz ustne